Andra parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs av Tekniska förvaltningen. Fullständig information finns på Mölndals stads hemsida. www.molndal.se

Tillfälliga parkeringstillstånd kan erhållas i vissa fall, exempelvis för yrkesmässig verksamhet på viss plats under begränsad tid och för privatpersoner i samband med flyttning eller motvarande. Fullständig information finns på Mölndals stads hemsida.


Digitala parkeringstillstånd 30 dagars

Köp parkeringstillstånd här.

 

När Du första gången köper digitalt parkeringstillstånd:


Efter att ha klickat på fältet Köp parkeringstillstånd här.

Steg 1 - Ange mobilnummer för att få lösenord via SMS

Steg 2 - Registrera namn, adress, betalkort.

Steg 3 - Välj parkeringsavtal för område och datum för första giltighetsdatum, ange fordonets registreringsnummer

Steg 4 - Genomför köp (betalning genomförs på första giltighetsdatum)

Priser för respektive område finns längs ner på denna sida.

Betalning görs med betalkort eller kreditkort. När registrering och betalning är gjord är parkeringstillståndet aktivt från det datum som är valt. (det behövs inget bevis i bilens vindruta, kontroll görs på bilens registreringsnummer)

Parkeringstillstånden löper på 30 dagar från det att registrering och betalning är gjord. Det finns möjlighet att prenumerera så att tillstånd och betalning aktiveras automatiskt. 

 Priser 2018 parkeringstillstånd 30 dagar

Område kvalifikation per 30 dagar
Aktiviteten   400:-
Broplatsen   650:-
Centrum (boende) Boende 400:-
Centrum E6   450:-
Eklanda (boende) Boende 300:-
Forsåker   450:-
Knarrhögsgatan (boende) Boende 400:-
Krokslätts torg   550:-
Kvarnbyn   450:-
Lerbrännargatan   400:-
Stadshuset Endast behöriga 450:-
Sörgårdens boende Boende 350:-
Tempelgatan P-hus   700:-
Terrakottagatan Endast behöriga 400:-
Skedebro Endast behöriga 200:-
Skolor (förskolor, fritids, äldreboende) Endast behöriga 200:-
Dagtillstånd (skolor, förskolor, fritids, äldreboende, Skedebro) Endast behöriga 30:- per dygn
Åby parkering Idrottsvägen   300:-