Under april kommer alla våra digitala parkeringstillstånd med giltighet 30 dagar att ersättas av månadskort. Först försvinner de rena 30-dagarskorten. Därefter byter vi ut 30-dagars prenumeration mot månadsprenumeration. De nya tillstånden gäller en kalendermånad åt gången. Köper man första gången mitt i en månad reduceras priset motsvarande de dagar som hunnit passera i månaden.

Om man vill köpa ett tillstånd för endast en månad gör man det genom att köpa en prenumeration och direkt säga upp den.

Detta öppnar upp för införande av turordning vid slutsålt. istället för att jaga om något ledigt dyker upp blir man i tur och ordning erbjuden en ledig plats.