Avgiftsbelagd parkering införs från 1 juni i Solängen och i Åby Egnahem. Bakgrunden är att Mölndals stad noterat och fått många synpunkter kring framkomlighets-, underhålls- och säkerhetsproblem på grund av omfattande parkering på bostadsgator. Bland annat för att utrymmet för räddningstjänst och renhållning försämras samt att sikten försämras vilket riskerar säkerheten för barn, gående och cyklister.

Taxan blir 2 kr per timme och maximalt 30 kr per dygn. Längst parkeringstid är 24 timmar. 

Det blir även möjligt att parkera med boendekort. I juni finns ett digitalt 30 dagars boendekort till försäljning. Från och med juli blir det möjligt att prenumerera på ditt digitala boendekort.

För att köpa dessa boendekort krävs att man uppfyller följande villkor: 

  • Folkbokförd på adress i området
  • Själv äga fordonet
  • Fordonet registrerat på samma adress i området
  • Fordonet tillåtet i trafik

Boendekorten säljs via Mölndals Parkerings ABs hemsida, klicka på P-tillstånd.