Om det är fel på en biljettautomat där Du skall betala, se information på biljettautomaten för anmälan.

På parkeringsplatser där det finns mer än en biljettautomat och någon av dem är ur funktion måste Du utnyttja den fungerande automaten för betalning. Antalet biljettautomater inom respektive p-plats finns angivet vid automaterna.