Mölndals Parkerings AB

Mölndals Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag som ingår i koncernen Mölndals Stad. Bolagets verksamhetsidé är att vara ledande på att erbjuda parkering med hög kvalitet.

Bolagets mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.

Bolagets största parkeringsanläggningar finns i Mölndals centrala delar. 

Parkeringsbolaget har uppdrag från Tekniska förvaltningen att svara för övervakning samt service och tömning av betalutrustning på gatumark. 


Bolagets styrelse utgörs av

Tomas Angervik (S), Ordförande

Bertil Levin (L), Vice ordförande

Lennart Wallensäter (S)

Carina Gustafsson (M)

Marcus Ewerstrand (M)

Camilla Lagerquist (MP)

Ronny Lindqvist (V)

Bolagets VD är Göran Jäverbrink

Vi är medlemmar i Svenska Parkeringsföreningen

och i arbetsgivarorganisationen KFS,  Kommunala Företagens Samorganisation