Mölndals Parkerings AB

Mölndals Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag som ingår i koncernen Mölndals Stad. Bolagets verksamhetsidé är att vara ledande på att erbjuda parkering med hög kvalitet.

Bolagets mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.

Bolagets största parkeringsanläggningar finns i Mölndals centrala delar. 

Parkeringsbolaget har uppdrag från Tekniska förvaltningen att svara för övervakning samt service och tömning av betalutrustning på gatumark. 


Bolagets styrelse utgörs av

Bertil Levin (L), Ordförande

Tomas Angervik (S),  Vice ordförande

Carina Gustafsson (M)

Christer Brattås (M)

Camilla Lagerquist (MP)

Ronny Lindqvist (V)

Bolagets VD är Mathias Winberg

Vi är medlemmar i Svenska Parkeringsföreningen

och i arbetsgivarorganisationen KFS,  Kommunala Företagens Samorganisation