Mölndals Parkerings AB

Mölndals Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag som ingår i koncernen Mölndals Stad. Bolagets verksamhetsidé är att vara ledande på att erbjuda parkering med hög kvalitet.

Bolagets mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.

Bolagets största parkeringsanläggningar finns i Mölndals centrala delar.

Parkeringsbolaget har uppdrag från Tekniska förvaltningen att svara för övervakning samt service och tömning av betalutrustning på gatumark.

Vi är medlemmar i Svenska Parkeringsföreningen och i arbetsgivarorganisationen Sobona.

Bolagets styrelse

Bertil Levin (L), Ordförande  |  Tomas Angervik (S),  Vice ordförande
Carina Gustafsson (M)  |  Christer Brattås (M)  |  Camilla Lagerquist (MP)  |  Ronny Lindqvist (V)  |  Tomas Dahlqvist (SD)

Bolagets VD är Mathias Winberg

Årsredovisning

Här kan du ladda ner vår årsredovisning i pdf-format:

Årsredovisning 2021 Mölndals Parkerings AB
Årsredovisning 2020 Mölndals Parkerings AB