Mölndals Parkerings AB

Mölndals Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag som ingår i koncernen Mölndals Stad. Bolagets verksamhetsidé är att vara ledande på att erbjuda parkering med hög kvalitet.

Bolagets mål är att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice.

Bolagets största parkeringsanläggningar finns i Mölndals centrala delar.

Parkeringsbolaget har uppdrag från Tekniska förvaltningen att svara för övervakning samt service och tömning av betalutrustning på gatumark.

Vi är medlemmar i Svenska Parkeringsföreningen och i arbetsgivarorganisationen Sobona.

Bolagets styrelse

Kristian Vramsten (m), Ordförande  |  Camilla Lagerquist (mp),  Vice ordförande

Therese Aronius (s)  |  Christer Brattås (M)  |  Kåre Widenqvist (s)  |  Peter Nyqvist (kd)  |  Tomas Dahlqvist (sd)

Bolagets VD är Mathias Winberg