Gatumark är alla våra gator, torg och annan offentlig mark. Parkeringsupplåtelsen sker enligt den offentligrättsliga lagstiftningen. På gatumark beivras felaktiga uppställningar med felparkeringsavgift.

Tomtmark är alla fastigheter och kan ha både privata, kommunala eller andra ägare. Upplåtelsen av parkeringen sker här på civilrättslig grund.
På tomtmark beivras felaktiga uppställningar med kontrollavgift.

Ett enkel sätt att se skillnad på gatumark och tomtmark beträffande parkeringsbestämmelser är att det på tomtmark alltid finns en tilläggstavla som anger vem som är ansvarig.

Gatumark

Skylt - Gatumark

Tomtmark

Skylt - Tomtmark