Om parkeringsanmärkningar

Parkeringsbolaget övervakar parkeringsbestämmelserna både på tomtmark och på gatumark. Om Du har synpunkter på en parkeringsanmärkning finns det alltid angivet på denna vart Du skall vända Dig.

Synpunkter, invändningar och klagomål på parkeringsanmärkningar som utfärdas på gatumark hanteras alltid av polisen.

För parkeringsanmärkningar som utfärdats på tomtmark hanterar parkeringsbolaget själv eventuella synpunkter, invändningar och klagomål.

Skillnad på gatumark och tomtmark

Gatuparkering – felparkeringsavgift
På parkeringsanmärkningen framgår att Du skall vända Dig till,

Trafikpolisen, Parkeringsärenden
Box 429
401 26 Göteborg
Telefon 010-5656 737

Du kan också besöka närmaste polisstation, exempelvis i Mölndal på Torggatan 3.

Har Du invändningar mot parkeringsanmärkningen skall du fylla i en särskild blankett för bestridande. Polisen gör därefter en utredning. Du kan lämna in ett bestridande upp till 6 månader efter att p-anmärkningen utfärdats. Tänk på att Du alltid måste betala parkeringsanmärkningen även om Du bestrider den. Om parkeringsanmärkningen återkallas av polisen får Du Dina pengar tillbaka.

Tomtparkering – kontrollavgift
För information om Din kontrollavgift, se längst ner på kontrollavgiften och hämta information enligt anvisningen. Du kan även scanna QR-koden för information.