Platser där det är tillåtet att parkera

Parkering är tillåten alla dagar. På vardagar får Du parkera högst 24 timmar i följd. Dagar före sön- och helgdagar finns ingen tidsbegränsning.

Skylten parkering tillåten kan ha tilläggstavlor, exempelvis

Tavlan anger att Du får parkera högst 15 minuter i följd.
Tavlan anger att Du får parkera högst 1 timma i följd mellan kl 8 och 18 på vardagar samt mellan kl 8 och 15 på dagar före sön- och helgdag. Under övrig tid finns ingen begränsning av parkeringen. Om tavlan innehåller tider med röd text avser dessa sön- och helgdagar.
Tavlan anger att Du får parkera högst 2 timmar i följd och mot avgift mellan kl 8 och 18 på vardagar samt mellan kl 8 och 15 på dag före sön- och helgdag. Under övriga tid finns ingen begränsning eller avgift för parkeringen.
Tavlan anger att endast personer med särskilt parkeringstillstånd får parkera på platsen. För andra trafikanter är det förbjudet att stanna eller parkera. På- och avstigning är dock tillåtet.

Platser där Du inte får parkera

 
Här får Du inte parkera. Att stanna för att lasta i eller ur gods är tillåtet liksom att stanna för att låta passagerare gå i eller ur bilen.

Skylten kan ha tilläggstavlor, exempelvis

Tavlan anger att parkeringsförbudet gäller mellan kl 8 och kl 18 på vardagar ( svarta siffror ), mellan kl 8 och 18 på dag före sön- och helgdag ( svarta siffror inom parantes ) samt mellan kl 8 och 18 på helgdagar.
Tavlan anger att förbudet gäller på onsdagar mellan kl 2 och kl 7.

Platser där Du inte ens får stanna

Här får Du inte stanna, inte ens för att låta passagerare gå i eller ur bilen.

Skylten kan ha tilläggstavlor på samma sätt som parkeringsförbud.

Parkerings- och stannandeförbud för områden och på sträckor

Tavlan anger att parkeringsförbudet gäller ett område som börjar där märket är uppsatt. Inom området kan det finnas andra bestämmelser om parkering eller stannande.
Tavlan anger att parkeringsförbud inom område upphör.
Tavlor kan ange att en sträcka är avsedd för ett visst ändamål – som anges på tavlan – och att parkerings- eller stannandeförbud gäller för övriga fordon. Förbudet gäller normalt en kortare sträcka och längden anges normalt på tilläggstavla. Förbudet kan också ha andra begränsningar exempelvis i tid.
För vissa tavlor finns sluttavlor, exempelvis.

 

Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE Tavlor kan ange att en sträcka är avsedd för ett visst ändamål – som anges på tavlan – och att parkerings- eller stannandeförbud gäller för övriga fordon. Förbudet gäller normalt en kortare sträcka och längden anges normalt på tilläggstavla. Förbudet kan också ha andra begränsningar exempelvis i tid.