Här hittar du snabbt priser på våra digitala parkeringstillstånd.

 

Område Kvalifikation per Pris fr. 1/2 2019
Aktiviteten   30 dagar 450:-
Broplatsen   30 dagar 800:- 
Centrum (boende) Boende 30 dagar 500:- 
Centrum E6   30 dagar 500:- 
Eklanda (boende) Boende 30 dagar 300:-
Enerbacken boende   månad* 200:-
Forsåker   30 dagar 500:- 
Frälsegårdsgatan Natt (boende) Boende 30 dagar 200:-
Knarrhögsgatan (boende) Boende 30 dagar 500:-
Krokslätts torg   30 dagar 600:- 
Kvarnbyn   30 dagar 500:- 
Lerbrännargatan   30 dagar 450:- 
Mölndal Galleria   månad* 1000:-
Mölndal Galleria Gråsejen/Hajen (boende) Boende månad* 1000:-
Solängen (boende) Boende 30 dagar 200:-
Sörgårdens (boende) Boende 30 dagar 350:-
Tempelgatan P-hus   30 dagar 800:- 
Åby Egnahem (boende) Boende 30 dagar 200:- 
ÅbyTravet Idrottsvägen   30 dagar 400:- 
ÅbyTravet Boendeparkering   månad* 600:- 
Anställd Mölndals Stad (skolor, förskolor, fritids, äldreboende, Skedebro) Endast behöriga 30 dagar 200:- 
Anställd Mölndals Stad (skolor, förskolor, fritids, äldreboende, Skedebro) Endast behöriga 1 dygn 30:- 
Anställd Mölndals Stad (Stadshuset) Endast behöriga 30 dagar 500:-
Anställd Mölndals Stad (Terrakottagatan) Endast behöriga 30 dagar 450:-

  * Man köper alltid från den 1 i månaden. Priset för den första månaden sänks motsvarande de dagar som redan passerat.

Alla priser gäller tillsvidare.